• Welke premies zijn er voor u van toepassing?  http://www.energiesparen.be
• Vlaams energie agentschap: http://www.vea.be
• Distributienetbeheerders:

Eandis : http://www.eandis.be/nl
frax:   http://www.infrax.be/nl
• Aardgasketels: http://www.aardgas.be

Een premie wordt uitgereikt als een gascondensatieketel op propaangas geplaatst wordt. Voor meer info http://www.febupro.be/Noggeenaardgas.htm
• Stookolieketels: http://www.informazout.be
• Wallonië en Brussel:

http://energie.wallonie.be/fr

http://www.leefmilieubrussel.be